Home Nieuws Wie zijn wij Lessen Contact Sponsoren
Huishoudelijk reglement
Het bestuur van Stichting Dansgroep Jump bestaat uit 4 personen, te weten: Anne Rose Orbons (voorzitter), Fabienne van Hoven (secretaris), Inge Foppen (penningmeester) en Edith Magermans. Lessen Het is verboden de dansruimte te betreden met schoenen die vuil- of buiten gedragen zijn. U dient voor de jumper zwarte gymschoenen aan te schaffen. U kunt de trainster benaderen welke dansschoenen voor de betreffende leeftijd het beste zijn. Het dragen van spijkerbroeken of andere ongemakkelijke kleding tijdens de les is niet toegestaan. Wij adviseren makkelijke sportkleding. De trainsters werken het beste zonder toeschouwers, omdat de kinderen hierdoor snel worden afgeleid. Er wordt duidelijk aangegeven wanneer de ouders de laatste minuten mogen kijken naar de vorderingen van hun kind(eren). Deelname aan de dansactiviteiten is geheel op eigen verantwoording. de Stichting of de instructrices kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures. Een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering is afgesloten. De stichting Dansgroep Jump is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van eigendommen van leden Bij verhindering of ziekte graag afmelden bij de trainsters via de telefoonnummers en/of emailadressen vermeld in de nieuwsflitsen of dansgroepjump@gmail.com Beheerder van de gymzaal is Heton. Informatie Deelnemers worden tijdig op de hoogte gesteld van wijzigingen in het jaarrooster en extra activiteiten. Alle nieuws wordt kenbaar gemaakt op onze website www.dansgroepjump.nl en via facebook. Door omstandigheden kan een lidmaatschap te allen tijde door de stichting Dansgroep Jump worden stopgezet. Incasso Indien een lid i.v.m. ziekte of blessure geruime tijd niet kan komen, gaarne de incasso schriftelijk opzeggen voorzien van handtekening. Bij aanvang kan dan weer een incassoformulier worden ingevuld. Indien  men een lidmaatschap wilt beëindigen, dient dit schriftelijk (met handtekening) uiterlijk 1 maand van te voren te gebeuren middels een brief gericht aan het bestuur. Dit in verband met het tijdig stopzetten van de automatische incasso van de contributie. Indien niet op tijd wordt opgezegd, wordt de contributie gewoon geïnd. Incasso’s vinden plaats rondom 1 juli en rondom 1 december. De bijdrage wordt geïnd via een ID incassant met machtigingskenmerk dansgroep jump 20xx (IBAN NL50RABO0143791567 na ondertekenen van een opdrachtformulier voor automatische incasso. Eenmaal betaalde contributie kan niet meer worden gerestitueerd. Voor nieuwe deelnemers geldt een eenmalig inschrijfgeld ter hoogte van     € 2,50. Bij vragen over het betalingssysteem kan contact worden opgenomen met onze penningmeester